12t 14t 16t 18t BPW Boshti Lloji i Gjermanisë

  • 16ton drum type axle

    Boshti i tipit daulle 16ton

    Boshti i qëndrueshëm për gjysmë rimorkio kontejnerësh

    Teknologjia e prodhimit të boshtit të Kinës bëhet më e qëndrueshme dhe ka reputacion të mirë. Çdo vit 300,000 kamionë kërkojnë azhurnim në tregun vendas. Rreth 50% janë rimorkio e rrafshët për kontejnerë bartës. Kërkesa e rezervuarit të karburantit rreth 10%. Shumica e rimorkiove përdorin boshtin e bërë nga kina. Pas 20 vjet përvojë në provën e rrugës, boshti i rimorkios në Kinë bëhet më i besueshëm.

    Nga viti 2020, të gjitha ngarkesat e rrezikshme duhet të përdorin boshtin e rrotave të diskut me pezullim ajri. Që mund ta bëjë transportin më të sigurt dhe të qëndrueshëm.