boshti i drejtimit

  • Steering axle

    Boshti i drejtimit

    Si të merreni me problemin që rrotat e kamionit nuk mund të kthehen automatikisht në pozicionin e duhur pas drejtimit? Arsyeja kryesore pse rrotat e një makine mund të kthehen automatikisht në pozicionin e duhur pas drejtimit është se pozicionimi i timonit luan një rol vendimtar. Prishja e kunjit dhe pjerrësia e kunjit luajnë një rol vendimtar në kthimin automatik të timonit. Efekti i ndreqjes së enëve të mbretit lidhet me shpejtësinë e automjetit, ndërsa efektet e drejtimit ...