Udhëzime për shoferët

Instructions for drivers (1)

Udhëzime për shoferët:
Inspektimi i sigurisë duhet të kryhet para përdorimit të automjetit dhe ngarja me gabim është e ndaluar

Pressure Presioni i gomave
● Lidhni gjendjen e bulonave dhe arrave kryesore të rrotave dhe sistemit të pezullimit
● Nëse thika e fletës ose rrezja kryesore e sistemit të pezullimit është prishur
Condition Gjendja e punës së sistemit të ndriçimit dhe frenimit

Instructions for drivers (2)

Condition Gjendja e presionit të ajrit të sistemit të frenimit dhe sistemit të pezullimit të ajrit

Instructions for drivers (3)

Çdo dy javë ose ditë të ftohta

● Hapni valvulën e kullimit në pjesën e poshtme të rezervuarit të ajrit për të kulluar ujin e grumbulluar

Instructions for drivers (4)

Automjet i ri

● Pas dy javëve të para të ngasjes ose pas ngarkimit të parë, është e nevojshme të kontrolloni gjendjen e shtrëngimit të të gjitha bulonave dhe arrave të rrotave dhe sistemit të pezullimit, dhe të siguroni që të arrihet çift rrotullimi i specifikuar.

Mirëmbajtja

● Pas heqjes së timonit çdo herë, është e nevojshme të kontrolloni gjendjen e fiksimit të arrës së rrotës dhe të siguroni që të arrihet çift rrotullimi i specifikuar


Koha e postimit: Jan-27-2021